Monitorul Oficial Local
Formulare online


Vă aducem la cunoștință că pentru o navigare cat mai ușoară acest site utilizează fișiere de tip cookie. De asemenea, am actualizat politica site-ului pentru a ne conforma cu Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți conținutul Politicii de Utilizare a Cookies și Politicii de Prelucrare a Datelor.

Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor.

Prețul serviciilor de apă și canalizare Puiești

Preț apa și canalizarePrețul serviciilor de apă și canalizare Puiești.

PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ -Proiecte

PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ -Proiecte, cerințe.

FORMULAR CERERE pentru acordare drepturi de asistență socială

Formular de CERERE- DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE pentru acordarea unor drepturi de asistență socială.
Anexele 2 și 3 din HG 1073/2021.


MONITORUL OFICIAL LOCAL --> Hotărârile autorității deliberative --> Registrul pentru evidența hotărârilor adoptate

Registrul cu hotarari

2020 | 2021 | 2022 |
1 ) Nr. înregistrare: 46 / Data iniţiere: 31-03-2022 / Iniţiator: Primarul

Obiectul: Actualizarea datelor tehnice din Cartea Funciară Nr. 71343 Puiești.

Vizualizare document
2 ) Nr. înregistrare: 45 / Data iniţiere: 31-03-2022 / Iniţiator: Primarul

Obiectul: Aprobarea depunerii proiectului și anexa privind descrierea investiției „Renovare integrată a Spitalului Puiești”.

Vizualizare document
3 ) Nr. înregistrare: 44 / Data iniţiere: 31-03-2022 / Iniţiator: Primarul

Obiectul: Aprobarea depunerii proiectului și anexa privind descrierea investiției „Renovare integrată a școlii cu clasele V-VIII Puiești”.

Vizualizare document
4 ) Nr. înregistrare: 43 / Data iniţiere: 31-03-2022 / Iniţiator: Primarul

Obiectul: Desemnarea de către consiliul local, a doi consilieri locali, în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor profesionale a secretarului general al UAT.

Vizualizare document
5 ) Nr. înregistrare: 42 / Data iniţiere: 31-03-2022 / Iniţiator: Primarul

Obiectul: Aprobarea actualizării PLANULUI DE ANALIZĂ ȘI ACOPERIRE A RISCURILOR în domeniul situațiilor de urgență al comunei Puiești.

Vizualizare document
6 ) Nr. înregistrare: 41 / Data iniţiere: 31-03-2022 / Iniţiator: Primarul

Obiectul: Contractarea unui împrumut intern în valoare de 850.000 lei pentru finalizarea corpului C1 din cadrul Liceului Tehnologic Puiești.

Vizualizare document
7 ) Nr. înregistrare: 40 / Data iniţiere: 31-03-2022 / Iniţiator: Primarul

Obiectul: Aprobarea rectificării bugetului local al comunei Puiești la data de 31-03-2022.

Vizualizare document
8 ) Nr. înregistrare: 39 / Data iniţiere: 31-03-2022 / Iniţiator: Primarul

Obiectul: Repartizarea sumei de 100.000 lei din bugetul local al Comunei Puiești pe anul 2022 pentru sprijinirea unităților de cult de pe raza comunei.

Vizualizare document
9 ) Nr. înregistrare: 38 / Data iniţiere: 31-03-2022 / Iniţiator: Primarul

Obiectul: Constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Gosav Viorel și vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului Local Puiești.

Vizualizare document
10 ) Nr. înregistrare: 37 / Data iniţiere: 31-03-2022 / Iniţiator: Primarul

Obiectul: Dizolvarea și lichidarea firmei PUIEȘTI-SERVICII COMUNALE SRL.

Vizualizare document
11 ) Nr. înregistrare: 36 / Data iniţiere: 31-03-2022 / Iniţiator: Primarul

Obiectul: Aprobarea decontării sumei de 26267 lei, reprezentând drepturile bănești cuvenite personalului didactic pentru navetă, aferente lunilor ianuarie și februarie 2022.

Vizualizare document
12 ) Nr. înregistrare: 35 / Data iniţiere: 11-03-2022 / Iniţiator: Primarul

Obiectul: Desemnarea reprezentantului Consiliului Local Puiești în Comisia de Evaluare a probei interviu pentru ocuparea funcției de director/director adjunct al Liceului Tehnologic Sat Puiești.

Vizualizare document
13 ) Nr. înregistrare: 22 / Data iniţiere: 09-02-2022 / Iniţiator: Primarul

Obiectul: Completarea HCL 101/2021 și aprobarea implementării proiectului „CONSOLIDARE VERSANT UNDE ESTE AMPLASATĂ BISERICA DE LEMN „SF. NICOLAE” SAT CETĂȚUIA”.

Vizualizare document
14 ) Nr. înregistrare: 21 / Data iniţiere: 09-02-2022 / Iniţiator: Primarul

Obiectul: Implementarea proiectului „Realizare stații de încărcare pentru vehicule electrice”.

Vizualizare document
15 ) Nr. înregistrare: 20 / Data iniţiere: 09-02-2022 / Iniţiator: Primarul

Obiectul: Modificarea HCL 98/2021 și aprobarea implementării proiectului „ÎNFIINȚARE REȚEA DE CANALIZARE ÎN SATELE LĂLEȘTI, CĂLIMĂNEȘTI, CRISTEȘTI, CETĂȚUIA, ROTARI”.

Vizualizare document
16 ) Nr. înregistrare: 19 / Data iniţiere: 09-02-2022 / Iniţiator: Primarul

Obiectul: Modificarea HCL 97/2021 și aprobarea implementării proiectului „ÎNFIINȚARE REȚEA DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN SATELE LĂLEȘTI, CĂLIMĂNEȘTI, CRISTEȘTI, CETĂȚUIA, ROTARI”.

Vizualizare document
17 ) Nr. înregistrare: 18 / Data iniţiere: 09-02-2022 / Iniţiator: Primarul

Obiectul: Completarea HCL 96/2021 și aprobarea implementării proiectului „ÎNFIINȚARE REȚEA DE CANALIZARE ÎN SATELE RUȘI, GÂLȚEȘTI ȘI IEZER”.

Vizualizare document
18 ) Nr. înregistrare: 17 / Data iniţiere: 09-02-2022 / Iniţiator: Primarul

Obiectul: Modificarea HCL 95/2021 și aprobarea implementării proiectului „ÎNFIINȚARE REȚEA DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN SATELE RUȘI, GÂLȚEȘTI ȘI IEZER”

Vizualizare document
19 ) Nr. înregistrare: 34 / Data iniţiere: 28-02-2022 / Iniţiator: Primarul

Obiectul: Aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local ce vor fi executate în anul 2022 de beneficiarii Legii 416/2001 privind venitul minim garantat.

Vizualizare document
20 ) Nr. înregistrare: 33 / Data iniţiere: 28-02-2022 / Iniţiator: Primarul

Obiectul: Acordarea mandatului special reprezentantului asociatului în vederea exprimării votului în Adunarea Generală a Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară de Utilități Publice.

Vizualizare document
21 ) Nr. înregistrare: 32 / Data iniţiere: 28-02-2022 / Iniţiator: Primarul

Obiectul: Acordarea unui mandat special reprezentantului UAT în Adunarea Generală a Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară de Utilități Publice.

Vizualizare document
22 ) Nr. înregistrare: 31 / Data iniţiere: 28-02-2022 / Iniţiator: Primarul

Obiectul: Completarea bunurilor care aparțin comunei Puiești achiziționate prin investiția „ACHIZIȚIONAREA DE UTILAJE ȘI ECHIPAMENTE PENTRU SERVICIILE PUBLICE DIN COMUNA PUIEȘTI, JUDEȚUL VASLUI” finanțat prin programul FEADR.

Vizualizare document
23 ) Nr. înregistrare: 30 / Data iniţiere: 28-02-2022 / Iniţiator: Primarul

Obiectul: Aprobarea ACORDULUI DE PARTENERIAT între comuna Puiești și comunele Perieni, Iana și Pogana în vederea elaborării documentației tehnice și depunerea proiectului „Construire sisteme de alimentare și distribuție gaze naturale” în aceste comune.

Vizualizare document
24 ) Nr. înregistrare: 29 / Data iniţiere: 14-02-2022 / Iniţiator: Primarul

Obiectul: Inventarierea materiei impozabile pentru anul 2022.

Vizualizare document
25 ) Nr. înregistrare: 28 / Data iniţiere: 14-02-2022 / Iniţiator: Primarul

Obiectul: Modificarea prin completare a HCL 112/22.12.2021 a Consiliului Local Puiești, cu taxa specială de salubrizare, stabilită conform Hotărârii nr.1/19.01.2022 a ADI Vaslui.

Vizualizare document
26 ) Nr. înregistrare: 27 / Data iniţiere: 14-02-2022 / Iniţiator: Primarul

Obiectul: Aprobarea gestiunii delegate a Serviciului de iluminat public din comuna Puiești.

Vizualizare document
27 ) Nr. înregistrare: 26 / Data iniţiere: 14-02-2022 / Iniţiator: Primarul

Obiectul: Concesionarea prin licitație publică a suprafeței de 3033 mp aparținând domeniului privat al UAT Puiești, Tarlaua 35, Parcela 730/1.

Vizualizare document
28 ) Nr. înregistrare: 25 / Data iniţiere: 14-02-2022 / Iniţiator: Primarul

Obiectul: Aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Devizului General aferent obiectivului de investiții „CONSTRUIRE TEREN SPORTIV MULTIFUNCȚIONAL-COM. PUIEȘTI, JUD. VASLUI”.

Vizualizare document
29 ) Nr. înregistrare: 24 / Data iniţiere: 14-02-2022 / Iniţiator: Primarul

Obiectul: Aprobarea utilizării excedentului bugetului local al comunei Puiești din anii precedenți, în anul 2022.

Vizualizare document
30 ) Nr. înregistrare: 23 / Data iniţiere: 14-02-2022 / Iniţiator: Primarul

Obiectul: Aprobarea bugetului local al comunei Puiești și a bugetului instituțiilor publice, a activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții pentru anul 2022 și a estimărilor pentru anii 2023-2035.

Vizualizare document
31 ) Nr. înregistrare: 16 / Data iniţiere: 31-01-2022 / Iniţiator: Primarul

Obiectul: Stabilirea unor normative proprii de cheltuieli al consumului lunar de carburanți pentru utilajul achiziționat pentru serviciile publice din comuna Puiești.

Vizualizare document
32 ) Nr. înregistrare: 15 / Data iniţiere: 31-01-2022 / Iniţiator: Primarul

Obiectul: Alegerea președintelui de ședință pentru lunile februarie, martie și aprilie 2022.

Vizualizare document
33 ) Nr. înregistrare: 14 / Data iniţiere: 31-01-2022 / Iniţiator: Primarul

Obiectul: Însușirea în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Puiești, cu suprafețele real măsurate conform planurilor de amplasament, teren intravilan în suprafață de 84 mp.

Vizualizare document
34 ) Nr. înregistrare: 13 / Data iniţiere: 31-01-2022 / Iniţiator: Primarul

Obiectul: Includerea în inventarul domeniului privat al UAT Comuna Puiești a unei suprafețe de teren.

Vizualizare document
35 ) Nr. înregistrare: 12 / Data iniţiere: 31-01-2022 / Iniţiator: Primarul

Obiectul: Însușirea în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Puiești, cu suprafețele real măsurate conform planurilor de amplasament și delimitare a imobilelor ( DC 95).

Vizualizare document
36 ) Nr. înregistrare: 11 / Data iniţiere: 31-01-2022 / Iniţiator: Primarul

Obiectul: Dezmembrarea imobilului categoria de folosință Drum având nr. cadrastal 70344 în 3 loturi.

Vizualizare document
37 ) Nr. înregistrare: 10 / Data iniţiere: 31-01-2022 / Iniţiator: Primarul

Obiectul: Însușirea în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Puiești, cu suprafețele real măsurate conform planurilor de amplasament și delimitare a imobilelor - Strada principală, nr. 256 Intravilan sat Iezer + extravilan comuna Puiești.

Vizualizare document
38 ) Nr. înregistrare: 9 / Data iniţiere: 31-01-2022 / Iniţiator: Primarul

Obiectul: Actualizarea formei și suprafeței imobilului DC 93 cu nr. cadastral 70092.

Vizualizare document
39 ) Nr. înregistrare: 8 / Data iniţiere: 31-01-2022 / Iniţiator: Primarul

Obiectul: Modificarea prin completare a HCL 112/22.12.2021 a Consiliului Local Puiești, cu taxa specială de salubrizare, stabilită conform Hotărârii nr. 1/19.01.2022 a ADI Vaslui.

Vizualizare document
40 ) Nr. înregistrare: 7 / Data iniţiere: 31-01-2022 / Iniţiator: Primarul

Obiectul: Scoaterea din funcțiune în vederea casării și valorificării a unor mijloace fixe din patrimoniul UAT Puiești, județul Vaslui.

Vizualizare document
41 ) Nr. înregistrare: 6 / Data iniţiere: 31-01-2022 / Iniţiator: Primarul

Obiectul: Aprobarea înregistrării în Sistemul național electronic de plată online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar (SNEP) și înrolarea în sistemul „Ghiseul.ro”.

Vizualizare document
42 ) Nr. înregistrare: 5 / Data iniţiere: 31-01-2022 / Iniţiator: Primarul

Obiectul: Aprobarea proiectului „Școala! Premiza unui viitor bun” și a cheltuielilor legate de proiect.

Vizualizare document
43 ) Nr. înregistrare: 4 / Data iniţiere: 31-01-2022 / Iniţiator: Primarul

Obiectul: Organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din comuna Puiești, județul Vaslui, pentru anul școlar 2022-2023.

Vizualizare document
44 ) Nr. înregistrare: 3 / Data iniţiere: 31-01-2022 / Iniţiator: Primarul

Obiectul: Aprobarea contului de execuție al bugetului local, a bugetului instituțiilor publice și a activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii la data de 31-12-2021.

Vizualizare document
45 ) Nr. înregistrare: 2 / Data iniţiere: 04-01-2022 / Iniţiator: Primarul

Obiectul: Aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de dezvoltare din excedentul bugetar al Comunei Puiești pe anul 2021.

Vizualizare document
46 ) Nr. înregistrare: 1 / Data iniţiere: 04-01-2022 / Iniţiator: Primarul

Obiectul: Alegerea președintelui de ședință a ședinței extraordinare „De îndată”.

Vizualizare document

PRIMAR TICU VASILE CEZAR

Primar Ticu Vasile CezarPe data de 29-10-2020 a fost învestit în funcția de Primar, domnul Ticu Vasile Cezar.

Lucrări de pietruire a drumurilor comunale

Lucrări la drumuri.În perioada noiembrie 2020-martie 2021 s-au executat lucrări de pietruire a drumurilor comunale.

Curățire șanț Puiești-Rotari

Curățit șanț.În noiembrie 2020 s-a curățit șanțul de pe marginea drumului Puiești-Rotari.