Monitorul Oficial Local
Formulare online


Vă aducem la cunoștință că pentru o navigare cat mai ușoară acest site utilizează fișiere de tip cookie. De asemenea, am actualizat politica site-ului pentru a ne conforma cu Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți conținutul Politicii de Utilizare a Cookies și Politicii de Prelucrare a Datelor.

Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor.

Prețul serviciilor de apă și canalizare Puiești

Preț apa și canalizarePrețul serviciilor de apă și canalizare Puiești.

PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ -Proiecte

PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ -Proiecte, cerințe.

FORMULAR CERERE pentru acordare drepturi de asistență socială

Formular de CERERE- DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE pentru acordarea unor drepturi de asistență socială.
Anexele 2 și 3 din HG 1073/2021.


ARHIVĂ --> Arhivă anunțuri

Anunt promovare grad profesional

           EXAMEN DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL


Comuna Puiești, județ ul Vaslui organizeaza examen de promovare  in  grad  profesional  in perioada 15 - 16 Iulie  2019, conform prevederilor  art.  64 si 65 din Legea 188/1999 privind

Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile  ulterioare si ale art. 125 din Hotararea Guvernului nr. 611/2008 pentru  aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor  publici, cu modificarile si completarile ulterioare.

          Desfasurarea  examenului
Dosarul de inscriere la examen se  depune in termen de 20 de zile, de la data afisarii anuntului.
Examenul de promovare in grad  profesional se organizeaza la sediul PrimarieiComunei Puiești, județul Vaslui, in perioada 15- 16 Iulie 2019.
  Examenul consta in 3 etape:
1)Selectia dosarelor care va avea loc  in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data expirarii termenului de inscriere la examen;
2)Proba scrisa va avea loc in data de 15 Iulie 2019 la sediul Primariei  Puiești, incepand cu ora 10.00;
3)Proba interviu va avea loc in data de 16.05.2019 incepand cu ora 10.00 la sediul Primariei  Puiești ;

 Proba  scrisa si interviul se puncteaza cu maxim 100 de puncte fiecare. Punctajul  minim pentru promovarea fiecarei probe de examen este de 50 de  puncte.
Rezultatul final al examenului de  promovare in grad profesional se comunica prin afisare la avizierul institutiei  in termen de 3 zile lucratoare de la sustinerea interviului.


  II.Conditii specifice de  participare la concurs/examen:
  In vederea participarii la examenul de promovare in grad profesional imediat superiorcelui detinut functionarul public trebuie sa indeplineasca cumulativurmatoarele conditii:

-    sa aiba cel  putin 3 ani vechime in gradul profesional al functiei publice din care  promoveaza ;-sa fi obtinut de cel putin calificativul "bine" la evaluarea performantelor profesionale individuale in ultimii 2 ani în care s-a aflat în activitate;

-      sa nu aiba  in cazierul administrativ o sanctiune disciplinara neradiata in conditiile  prezentei legi.

         Dosarele de inscriere la examen, conform prevederilor art.127 din HG nr.611/2008, va contine in mod obligatoriu:
a) copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;

b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor  profesionale individuale din ultimii 2 ani în care funcţionarul public s-a aflat în activitate ;

c) formularul de înscriere

         Dosarele de inscriere la examen se vor depune la Biroul Secretar comună.

       Bibliografia pentru examen este  prevazuta in anexa la prezentul anunt.

       Anuntul   de examen este afisat pe pagina de internet  a Primariei Comunei Puiești, Judetul Vaslui și la  avizierul institutiei.

                    BI B L I O G R A F I A

pentru examentul de promovare în grad professional pentru funcţia publică de execuţie de consilier grad profesional superior , Compartiment Asistenta Sociala

1.  Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
2. Legea nr.416/2001- privind venitul minim garantat ;
3. Legea nr. 7/ 2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici;
4.Constituţia României ;
5. Legea nr. 292/2003 - privind asistenta sociala  ;
6. Legea nr. 217/2003 privind prevenirea si combaterea violentei in familia ;
7. Legea nr. 188/1999 privind statutul functionerului public
8. Hotărârea Guvernului nr. 778/2013 pentru modificarea si completarea Legii 416/2001;
9. OUG 70/2011 privind ajutoarele de incalzire a locuintei ;

                          
                   BI B L I O G R A F I A

pentruexamentul de promovare în grad professional pentru funcţia publică de execuţiede consilier grad profesional superior , Compartiment Taxe si Impozite
 
1.Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,republicată, cu modificările și completările ulterioare;
2.Legea nr.188/1999, republicată, privind Statutul funcţionarilor publici;
3. Legea nr. 7/ 2004 privind Codul de conduită al  funcţionarilor publici;       
4. Constituţia României ;
5.  Legea nr. 273/2006 - privind  finanţele publice locale - cap. I, II;  
6.Legea nr. 227/2015 -  Codul fiscal Titlul VII ;
7.Lege nr. 207/2015 - Codul de Procedura Fiscala ;
8.Ordin nr. 2634/2015 privind documéntele financiar-contabile;

Documente pdf
Dispozitie promovare grad profesional
Dispozitie promovare grad profesional
Raport final examen promovare in grad
Raport final promovare grad profesional

Vizualizari: 735
Data creare: 03-07-2019 15:14:27

PRIMAR TICU VASILE CEZAR

Primar Ticu Vasile CezarPe data de 29-10-2020 a fost învestit în funcția de Primar, domnul Ticu Vasile Cezar.

Lucrări de pietruire a drumurilor comunale

Lucrări la drumuri.În perioada noiembrie 2020-martie 2021 s-au executat lucrări de pietruire a drumurilor comunale.

Curățire șanț Puiești-Rotari

Curățit șanț.În noiembrie 2020 s-a curățit șanțul de pe marginea drumului Puiești-Rotari.