Monitorul Oficial Local
Formulare online


Vă aducem la cunoștință că pentru o navigare cat mai ușoară acest site utilizează fișiere de tip cookie. De asemenea, am actualizat politica site-ului pentru a ne conforma cu Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți conținutul Politicii de Utilizare a Cookies și Politicii de Prelucrare a Datelor.

Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor.

Prețul serviciilor de apă și canalizare Puiești

Preț apa și canalizarePrețul serviciilor de apă și canalizare Puiești.

PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ -Proiecte

PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ -Proiecte, cerințe.

FORMULAR CERERE pentru acordare drepturi de asistență socială

Formular de CERERE- DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE pentru acordarea unor drepturi de asistență socială.
Anexele 2 și 3 din HG 1073/2021.


PRIMĂRIA --> Registrul Agricol

ANUNT CONCURS AGENT AGRICOL

NR. 9050  DIN 10.06.2019
          A N U N T                        
   Primaria comunei Puiesti, judetul Vaslui
   Organizeaza in conditiile prevazute de Hotararea de Guvern nr. 286/2011 privind aprobarea Regulamentului - cadru pentru stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator art 1 si a Legii nr 53/2003 Codul Muncii, concurs pentru ocuparea unui post de executie, contractual, vacant, de Agent Agricol I , in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Puiesti, judetul Vaslui:
   Pentru participarea la concurs, candidatii trebuie sa indeplineasca minim urmatoarele conditii specifice si generale:

 I. Conditii generale de ocupare a postului (art 3 din HG 286/2011);
- Are cetatenia romana;
- Cunoaste limba  romana scris si vorbit;
- Are varsta minima reglementata de prevederile legale;
- Are capacitate deplina de exercitiu;
- Are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberata de catre medicul de familie sau alte unitati sanitare abilitate;
- Nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii,   de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

II. Conditii specifice  de participare (art 4 alin 3 din HG 286/2011):
- Studii - 12 clase absolvite cu diploma de bacalaureat;
- Vechime in  specialitatea studiilor - minim 3 ani;
- Cazier judiciar;
- Persoana organizata, responsabila, cu disponibilitate la program flexibil;
- Cunostinte operare PC;

III. Dosarul de concurs va contine urmatoarele documente (art 6 din HG 286/2011):
- Cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului, autoritatii sau institutiei publice organizatoare;
- Copia actului de identitate sau orice document care atesta identitatea potrivit legii dupa caz;
- Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publica ;
- Cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
- Adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
- Curriculum  vitae.
- Candidatii vor prezenta documentele atat in original cat si in copie;

IV. Depunerea dosarelor de inscriere (art 19 din HG 286/2011): in termen de 10 zile lucratoare de la afisare anuntului, respectiv pana la data de 02.07.2019 ora 16.00 la Secretariatul UAT Puiesti.

V. Selectia dosarelor (art 20 din HG 286/2011):

Rezultatul selectarii dosarelor de inscriere se afiseaza la sediul autoritatii si pepagina de internet a acesteia in termen de 1 zi lucratoare de la expirarea termenului prevazut la art 19, respectiv data de 03.07.2019; termen de contestatie 1 zi lucratoare de la afisarea rezultatelor ; solutionarea contestatiilor 1 zi lucratoare de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor.

VI. Conditii de desfasurare a concursului:

- Proba scrisa -  11.07.2019  ora 13.00  la sediul UAT Puiesti.
- Interviu - 12.07.2019  ora 13.00  la sediul UAT Puiesti.
- Probele sunt eliminatorii. Punctajul minim obtinut  la fiecare proba fiind de 70 puncte;
- Rezultatele finale ale concursului se afiseaza in maxim 1 zi lucratoare de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor pentru ultima proba.

VII. Bibliografie  concurs:

- Hotararea 218/2015  privind  registrul agricol pentru perioada 2015 -2019 si normele tehnice de completare a registrului agricol;
- Legea 477/2004  privind codul de conduita al personalului ntractual din autoritatile si institutiile publice;
- Legea 53 / 2003  privind Codul Muncii.

Documente pdf
Anunt selectie dosare
Proces verbal - proba scrisa
Raport final agent agricol

Vizualizari: 1589
Data creare: 19-06-2019 09:27:36

PRIMAR TICU VASILE CEZAR

Primar Ticu Vasile CezarPe data de 29-10-2020 a fost învestit în funcția de Primar, domnul Ticu Vasile Cezar.

Lucrări de pietruire a drumurilor comunale

Lucrări la drumuri.În perioada noiembrie 2020-martie 2021 s-au executat lucrări de pietruire a drumurilor comunale.

Curățire șanț Puiești-Rotari

Curățit șanț.În noiembrie 2020 s-a curățit șanțul de pe marginea drumului Puiești-Rotari.