Monitorul Oficial Local
Formulare online


Vă aducem la cunoștință că pentru o navigare cat mai ușoară acest site utilizează fișiere de tip cookie. De asemenea, am actualizat politica site-ului pentru a ne conforma cu Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți conținutul Politicii de Utilizare a Cookies și Politicii de Prelucrare a Datelor.

Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor.

Anunt - Concurs pentru ocuparea postului vacant de mediator sanitar (comp. Asistenta Sociala)

Anunt - Concurs pentru ocuparea postului vacant de mediator sanitar (comp. Asistenta Sociala)

Anunț cont unic

Anunț contul unic "Sume încasate pentru bugetul local în contul unic, în curs de distribuire"

ANUNT PUBLIC

ANUNT PUBLIC - Aviz Mediu P.U.G


PRIMĂRIA --> Anunţuri

ANUNT CONCURS OCUPARE POST PAZNIC


                                        Tematica,

actele necesare și condiţiile de participare la
concurs
    Primaria Puiest organizeaza in conditiile prevazute de Hotararea de Guvern nr 286/2011 privind aprobarea Regulamentului -cadru pentru stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator art 1 si a Legii nr 53/2003 Codul Muncii, concurs pentru ocuparea unui post vacant de paznic in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei  Puiesti , judetul Vaslui  ;
                Pentru participarea la concurs , candidatii trebuie sa indeplineasca minim urmatoarele conditii specifice si generale :
       I. Conditii generale de ocupare a postului (art 3 din HG 286/2011) ;

- Are cetatenia romana ;

- Cunoaste limba romana scris si vorbit;
       - Are varsta minima reglementata de prevederile legale;

- Are capacitate deplina de exercitiu;

- Are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberata de catre medicul de familie sau alte unitati sanitare abilitate;
    -   Nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii,  de serviciu sau in legatura cu serviciul,  care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea .        

  II. Conditii specifice de participare (art 4 alin 3 din HG286/2011)  :
  -   Studii minim 10 clase  ;  

- Atestat profesional conf. Legii 333/2003  ;
     - Cazier judiciar ;      

- Persoana organizata , responsabila , cu disponibilitate la program flexibil

- Persoana cu spirit de observatie , atentie distributiva  , indemanare si viteza de reactie  ;
 
          III. Dosarul de concurs va contine  urmatoarele documente (art 6 din HG 286/2011) :
  -   Cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului, autoritatii sau institutiei publice organizatoare ;    
-   Copia actului de identitate sau orice document care testa identitatea potrivit legii dupa caz ;   
-    Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publica ;   
-     Cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza ;       
-  Adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate ;
- Curriculum vitae.      

Candidatii vor prezenta documentele atat in original  cat si in copie ;
IV. Depunerea dosarelor de inscriere (art 19 din HG 286/2011)  : in termen de 10 zile lucratoare de la afisare anuntului , respectiv pana la data de 10.06.2019 ora 09.00  la Secretariatul UAT Puiesti .

V. Selectia dosarelor (art 20 din HG 286/2011) :

Rezultatul selectarii dosarelor de inscriere se afiseaza la sediul autoritatii  si pe pagina de internet a acesteia in termen de 1 zi lucratoare de la  expirarea termenului prevazut la art 19 , respectiv  data de 11.06.2019 ; termen de contestatie 1 zi lucratoare de la afisarea rezultatelor ; solutionarea  contestatiilor 1 zi lucratoare de la mexpirarea termenului de depunere a   contestatiilor .
VI. Conditii de desfasurare a concursului :    


Proba scrisa - 20.06.2019  ora 13.00  la sediul UAT Puiesti .
            Interviu - 21.06.2019 ora 13.00  la sediul UAT Puiesti .  


Probele sunt eliminatorii  . Punctajul minim obtinut la fiecare proba fiind de 70 puncte ;

     Rezultatele finale ale concursului se afiseaza in  maxim 1 zi lucratoare de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor  pentru ultima proba .


  VII. Bibliografie concurs :      


- Legea 333/2003 privind paza obiectivelor , bunurilor , valorilor si protectia persoanelor , actualizata ;
          -   Hotararea Guvernului 301/2012 actualizata prin Hotararea 1002/2015 ;
           -   Legea 319/2006 privind sanatatea si securitatea in munca .

Documente pdf
Proces Verbal selectie dosare
Rezultat proba scrisa post paznic
Proces verbal proba interviu
Raport final concurs paznic

Vizualizari: 746
Data creare: 29-05-2019 13:16:49

Festivalul de muzică corală, laică și religioasă "Gheorghe Cucu", ediţia a XV-a, 2016

Festivalul de muzică corală, laică și religioasă "Gheorghe Cucu", ediţia a XV-a, Puiești, 2016Festivalul de muzică corală, laică și religioasă "Gheorghe Cucu", ediţia a XV-a, 2016

2017 Festivalul de muzică corală, laică și religioasă "Gheorghe Cucu", ediţia a XVI-a

Festivalul de muzică corală, laică și religioasă "Gheorghe Cucu", ediţia a XVI-a, comuna Puiești, judeţul Vaslui - 2017Festivalul de muzică corală, laică și religioasă "Gheorghe Cucu", ediţia a XV-a, Puiești, Vaslui

Anunț program SIPOCA

SIPOCA„Guvernare transparentă, deschisă și participativă - standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit"- cod SIPOCA 35

ANUNT CONCURS ASISTENT MEDICAL

CONCURS OCUPARE POST TEMPORAR VACANT DE ASISTENT MEDICAL

ANUNT CONCURS OCUPARE POST PAZNIC

CONCURS OCUPARE POST VACANT DE PAZNIC

ANUNT CONCURS AGENT AGRICOL

PRIMARIA COMUNEI PUIESTI, JUDETUL VASLUI ORGANIZEAZA CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI CONTRACTUAL VACANT DE AGENT AGRICOL

Anunt promovare grad profesional

Primaria Comunei Puiesti organizeaza examen de promovare in grad profesional

ANUNT CONCURS ASISTENT SOCIAL

ANUNT OCUPARE POST VACANT DE ASISTENT SOCIAL CU EXPERIENTA